VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

ERAF projekti
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp

VSAC „Rīga” informē, ka 2014.gada 31.oktobrī VSAC „Rīga” un būvuzņēmējs SIA „Siltums Jums” ir parakstījis būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu pie 2014.gada 27.marta būvniecības līguma Nr. 6.3-10/1/2014/ERAF par VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, par rekonstrukcijas darbu pabeigšanu. 2015.gada 23.aprīlī VSAC „Rīga” ir saņēmis Rīgas pilsētas būvvaldes aktu par objekta VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, pieņemšanu ekspluatācijā. Ir izveidota infrastruktūra sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai personām ar zemām pašaprūpes spējām, kā rezultātā tiek nodrošināta sociālo pakalpojumu daudzveidība un pieejamība.

20150430 134846

20150430 135139

20150430 135613

20150430 140551

20150430 140748

20150430 140838

20150430 140928

New folder1

New folder2

New folder4

New folder5

New folder6

New folder7

 
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


         Būvniecības līguma ietvaros tiek īstenoti līgumā paredzētie darbi, veicot vispārceltnieciskos darbus (fasādes un cokola siltināšanu, pārsedžu montāžu logu ailām, logu aiļu apšūšanu, griestu un sienu apmetuma uzklāšanu, ģipškartona sienu izbūves darbus,komunikāciju apšūšanu ar ģipškartonu), siltummezgla un apkures sistēmas izbūves darbus (apkures cauruļu izolēšanu,apkures iekārtu sistēmas pārbaudi, ugunsdrošo blīvējumu uzstādīšanu), ventilācijas sistēmas izbūves darbus (droseļvārstu un ugunsdrošo vārstu montāžu, gaisa vadu montāžu un siltināšanu, veidgabalu montāžu), ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbus (cauruļu izolācijas montāžu, trapu un revīziju montāžu, ugunsdrošo šķērsojumu montāžu), elektroapgādes iekšējo tīklu izbūves darbus (elektrības kabeļu montāžu, PVC cauruļu montāžu), vājstrāvas tīklu izbūves darbus (apsardzes signalizācija, telekomunikāciju un datoru iekšējie tīkli, TV tīkls, videonovērošanas sistēma).

 ārpuse siena

 nosiltinata siena

 pagalms2

 pagalms3

Projekta ietvaros notiek darbs arī ar aprīkojuma un inventāra iegādes iepirkumu organizēšanu, pašreiz ir izsludināti iepirkumi uz mēbeļu,medicīnas preču, tehnisko palīglīdzekļu un mīkstā inventāra iegādi.

26.08.2014.

 
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


Noslēgts līgums par VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšanu

         ERAF līdzfinansētā projekta “Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība" Vienošanās Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002/002 ietvaros, 2014.gada 27.martā VSAC "Rīga" ir noslēgusi līgumu par VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšanu.

         Konkursa kārtībā tiesības veikt būvdarbus tika piešķirtas SIA „Siltums Jums”.

         Būvniecības līguma ietvaros 7 mēnešu laikā tiks pabeigti rekonstrukcijas darbi  VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkā Berģu ielā 160, Rīgā ar mērķi izveidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai dažādām sociālo grupu personām, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un uzlabotu kvalitāti.

         Atlikušo darbu pēc 1.un 2.kārtas būvdarbu līgumu pārtraukšanas ietvaros ir paredzēts veikt šādus darbus: Vispārceltnieciskie darbi, labiekārtošanas darbi (zālāja sēšana, apstādījumu ierīkošana, labiekārtojuma elementu (atkritumu urnas utt.) uzstādīšana); ventilācijas sistēmas risinājumu izmaiņas, elektroapgādes darbi, papildus darbi (zibens aizsardzības un zemējuma kontūra izbūve, ugunsdzēsības ūdensvada vadības sistēmas izbūve), esošo sienu apmešana, novēršot līmeņu starpības.

28.04.2014.

 
Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


Izsludināts būvniecības konkurss par tiesībām veikt Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Ezerkrasti” rekonstrukcijas darbu pabeigšanu

 1.kārtas un 2.kārtas rekonstrukcijas darbi tika pārtraukti, kā rezultātā VSAC „Rīga” 2013.gada 9.septembrī izsludināja jaunu būvniecības iepirkumu „Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles "Ezerkrasti" ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšana” paredzot veikt šādus galvenos darbus - vispārceltnieciskie darbi, labiekārtošanas darbi (zālāja sēšana, apstādījumu ierīkošana, labiekārtojuma elementu (atkritumu urnas utt.) uzstādīšana); ventilācijas sistēmas risinājumu izmaiņas, elektroapgādes darbi, papildus darbi (zibens aizsardzības un zemējuma kontūra izbūve, ugunsdzēsības ūdensvada vadības sistēmas izbūve), esošo sienu apmešana, novēršot līmeņu starpības.

Konkursa rezultātā 2014.gada sākumā ir paredzēts noslēgt būvniecības līgumu, kura ietvaros 6-8 mēnešu laikā tiks pabeigti rekonstrukcijas darbi VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” ēkai Berģu ielā 160, Rīgā ar mērķi šajās telpās nodrošināt jaunu sociālo pakalpojumu 181 klientam no dažādām sociālo grupu personām. Pakalpojuma ietvaros paredzēta gan klientu izmitināšana gan sociālās rehabilitācijas iespējas, kas sekmē klientu iekļaušanos sabiedrībā un prasmju attīstību pastāvīgai dzīvei.

        2014.gada pirmajā pusē ir paredzēts izsludināt konkursu par aprīkojuma piegādi materiāltehniskās bāzes izveidei, lai rekonstruētajās telpās varētu izveidot šūšanas darbnīcu, veļas mazgāšanas darbnīcu, mūzikas terapijas, datornodarbību, grafikas nodarbību, reprezentācijas lietu izgatavošanas, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpu, mācību virtuvi.

28.10.2013.

 
Drukāt E-pasts:


http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp

 


Valsts sociālās aprūpes centram “Rīga” tiek piešķirts papildus finansējums ERAF projekta ietvaros

     Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.07.2013. protokollēmumā Nr.41 „Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” (turpmāk – Protokollēmums) noteikto, projekta mērķa sasniegšanai attiecināmo izmaksu finansēšanai ir piešķirts papildu finansējums  LVL 438 009,41 apmērā, kas par minēto summu palielina projekta attiecināmās izmaksas.

Kopējās ERAF projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002 izmaksas ir LVL 2 859 420,00, no kurām ERAF finansējums sastāda LVL 1 657 367,12.

             Saskaņā ar veiktajiem ERAF projekta grozījumiem, projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim.

28.10.2013.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>

Lapa 2 no 3