VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

ERAF projekti
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSAC "Rīga" filiāles "Jugla" ēkai Braila ielā 2 Drukāt E-pasts:

ERAF

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (15.01.2020)

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” īstenošanas ietvaros ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, kuru laikā tika veikti šādi būvdarbi:

 • ēkas sienu siltināšana;
 • cokola virszemes daļas siltināšana, pirms cokola siltināšanas sakārtojot pamatu hidroizolāciju;
 • cokola zem zemes daļas siltināšana, pirms cokola siltināšanas sakārtojot pamatu hidroizolāciju;
 • bēniņu pārseguma siltināšana;
 • veco logu nomaiņa pret jauniem PVC logu blokiem, siltinot visas logu ailas;
 • veco ārdurvju nomaiņa pret jauniem alumīnija durvju blokiem, siltinot visas durvju ailas;
 • apkures sistēmas rekonstrukcija, uzstādot jaunus termoregulatorus;
 • siltummezgla renovācija.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 295 424,75, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 1 101 111,04 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 194 313,71.

Balstoties uz projektā veiktajām darbībām, ir paaugstināta ēkas energoefektivitāte, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu un nodrošinot šādu rezultātu sasniegšanu:

 1. siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;
 2. siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā.

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

 

15.01.2020.

 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSAC "Rīga" filiāles "Jugla" ēkai Braila ielā 2 Drukāt E-pasts:

ERAF

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (15.10.2019)

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros, saskaņā ar 2019.gada 24.maijā noslēgto būvdarbu līgumu, turpinās darbs pie līgumā paredzētajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, veicot:

 • ēkas fasādes siltinājuma armēšanas darbus;
 • telpu iekšējās apdares darbus (logu un durvju ailu apdare);
 • balkonu atjaunošanu (balkonu margu attīrīšanas no rūsas, krāsošana, bojātā stiegrojuma atjaunošana, balkona seguma nomaiņa, jaunas hidroizolācijas iestrāde);
 • jaunu jumta konstrukciju un jumta seguma izbūves darbus;
 • ēkas bēniņu siltināšanas darbus;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus termoregulatorus;
 • siltummezgla renovācijas darbus.

Paralēli tiek uzsākts darbs pie fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošanas.

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš – 2019.gada 8.novembris.


Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

 

15.10.2019.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (15.10.2019)

 

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros, saskaņā ar 2019.gada 24.maijā noslēgto būvdarbu līgumu, turpinās darbs pie līgumā paredzētajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, veicot:

 

-          ēkas fasādes siltinājuma armēšanas darbus;

-          telpu iekšējās apdares darbus (logu un durvju ailu apdare);

-          balkonu atjaunošanu (balkonu margu attīrīšanas no rūsas, krāsošana, bojātā stiegrojuma atjaunošana, balkona seguma nomaiņa, jaunas hidroizolācijas iestrāde);

-          jaunu jumta konstrukciju un jumta seguma izbūves darbus;

-          ēkas bēniņu siltināšanas darbus;

-          pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus termoregulatorus;

-          siltummezgla renovācijas darbus.

Paralēli tiek uzsākts darbs pie fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošanas.

 

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš – 2019.gada 8.novembris.

 

 

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSAC "Rīga" filiāles "Jugla" ēkai Braila ielā 2 Drukāt E-pasts:

ERAF

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.07.2019)

 

Turpinās projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

 

2019.gada 24.maijā noslēgts līgums ar SIA „PRO DEV” par VSAC „Rīga” filiāles “Jugla” ēkas Braila ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanu un 2019.gada 13.jūnijā ir saņemts ieraksts būvatļaujā NR. BV-18-117-abv/V par darbu uzsākšanu.

 

Būvdarbu kopējās izmaksas - 1 024 473,97 EUR (viens miljons divdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro un 97 centi).

Būvdarbu izpildes termiņš – 17 nedēļas.

 

Objekta būvdarbu būvuzraudzību veic SIA „Ekers-J” un autoruzraudzību nodrošina projekta izstrādātājs SIA „RBD”.

 

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

09.07.2019.

 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSAC "Rīga" filiālei "Jugla" Drukāt E-pasts:

ERAF

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.04.2019)

Turpinās projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2019.gada 11.februārī saņemti pretendentu piedāvājumi būvdarbu veikšanai un attiecīgi tiek veikta saņemto piedāvājumu vērtēšana.

Paredzamais būvdarbu līguma parakstīšanas termiņš – 2019.gada 24.maijs.

Paredzamais būvdarbu līguma izpildes termiņš – 2019.gada 1.oktobris.


Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024
09.04.2019.
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas progress Drukāt E-pasts:

eraf.jpg

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.01.2019)

Turpinās projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2018.gada 27.decembrī tika izsludināts atklāts konkurss uz būvdarbu veikšanu, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 2019.gada 11.februāris.

Paredzamais būvdarbu līguma parakstīšanas termiņš – 2019.gada marts-aprīlis.

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

09.01.2019

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>

Lapa 1 no 3