VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

ERAF projekti
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSAC "Rīga" filiāles "Jugla" ēkai Braila ielā 2 Drukāt E-pasts:

ERAF

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (15.10.2019)

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros, saskaņā ar 2019.gada 24.maijā noslēgto būvdarbu līgumu, turpinās darbs pie līgumā paredzētajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, veicot:

 • ēkas fasādes siltinājuma armēšanas darbus;
 • telpu iekšējās apdares darbus (logu un durvju ailu apdare);
 • balkonu atjaunošanu (balkonu margu attīrīšanas no rūsas, krāsošana, bojātā stiegrojuma atjaunošana, balkona seguma nomaiņa, jaunas hidroizolācijas iestrāde);
 • jaunu jumta konstrukciju un jumta seguma izbūves darbus;
 • ēkas bēniņu siltināšanas darbus;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus termoregulatorus;
 • siltummezgla renovācijas darbus.

Paralēli tiek uzsākts darbs pie fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošanas.

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš – 2019.gada 8.novembris.


Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

 

15.10.2019.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (15.10.2019)

 

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros, saskaņā ar 2019.gada 24.maijā noslēgto būvdarbu līgumu, turpinās darbs pie līgumā paredzētajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, veicot:

 

-          ēkas fasādes siltinājuma armēšanas darbus;

-          telpu iekšējās apdares darbus (logu un durvju ailu apdare);

-          balkonu atjaunošanu (balkonu margu attīrīšanas no rūsas, krāsošana, bojātā stiegrojuma atjaunošana, balkona seguma nomaiņa, jaunas hidroizolācijas iestrāde);

-          jaunu jumta konstrukciju un jumta seguma izbūves darbus;

-          ēkas bēniņu siltināšanas darbus;

-          pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus termoregulatorus;

-          siltummezgla renovācijas darbus.

Paralēli tiek uzsākts darbs pie fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošanas.

 

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš – 2019.gada 8.novembris.

 

 

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSAC "Rīga" filiāles "Jugla" ēkai Braila ielā 2 Drukāt E-pasts:

ERAF

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.07.2019)

 

Turpinās projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

 

2019.gada 24.maijā noslēgts līgums ar SIA „PRO DEV” par VSAC „Rīga” filiāles “Jugla” ēkas Braila ielā 2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanu un 2019.gada 13.jūnijā ir saņemts ieraksts būvatļaujā NR. BV-18-117-abv/V par darbu uzsākšanu.

 

Būvdarbu kopējās izmaksas - 1 024 473,97 EUR (viens miljons divdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro un 97 centi).

Būvdarbu izpildes termiņš – 17 nedēļas.

 

Objekta būvdarbu būvuzraudzību veic SIA „Ekers-J” un autoruzraudzību nodrošina projekta izstrādātājs SIA „RBD”.

 

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

09.07.2019.

 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana VSAC "Rīga" filiālei "Jugla" Drukāt E-pasts:

ERAF

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.04.2019)

Turpinās projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2019.gada 11.februārī saņemti pretendentu piedāvājumi būvdarbu veikšanai un attiecīgi tiek veikta saņemto piedāvājumu vērtēšana.

Paredzamais būvdarbu līguma parakstīšanas termiņš – 2019.gada 24.maijs.

Paredzamais būvdarbu līguma izpildes termiņš – 2019.gada 1.oktobris.


Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024
09.04.2019.
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas progress Drukāt E-pasts:

eraf.jpg

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/024, īstenošanas progress (09.01.2019)

Turpinās projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Braila ielā 2, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

2018.gada 27.decembrī tika izsludināts atklāts konkurss uz būvdarbu veikšanu, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu – 2019.gada 11.februāris.

Paredzamais būvdarbu līguma parakstīšanas termiņš – 2019.gada marts-aprīlis.

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

09.01.2019

 
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Drukāt E-pasts:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga”

2018.gada 2.oktobrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu,

paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu

VSAC „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Pāles ielā 12, Rīgā.

eraf.jpg

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Pāles ielā 12, Rīgā” mērķis ir ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

VSAC “Rīga” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu un cokola daļas siltināšanu;
 • bēniņu pārseguma siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla renovāciju.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 031 909,95, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 877 123,46 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 154 786,49.

Projekta īstenošanas ilgums – 2018.gada 2.oktobris līdz 2019.gada 1.oktobris.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās VSAC "Rīga"  filiāles "Jugla" ēkai būtisku enerģijas patēriņa samazināšanos, tādējādi veicinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanos, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi arī uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. 

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/17/I/024

09.10.2018.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 Nākamā > Beigas >>

Lapa 1 no 3

Centra filiāles


Kalnciems

VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems"Kalnciema 93, Rīgā, LV-1046, Tālrun...

Lasīt
Teika

VSAC "Rīga" filiāle „Teika"Stāmerienas 4, Rīgā, LV-1006,Tālrunis ...

Lasīt
Ezerkrasti

VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"Berģu 142, Rīgā, LV-1024,Tālrunis 679...

Lasīt
Jugla

VSAC "Rīga" filiāle "Jugla"Braila iela 2, Rīga, LV-1024Tālrunis / fak...

Lasīt
Rīga

VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"Kapseļu iela 31, Rīga, LV-1046Kapseļu iela...

Lasīt
Pļavnieki

  VSAC "Rīga" filiāle „Pļavnieki"Zebiekstes 12, Rīgā, LV-108...

Lasīt