VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Darba plāni un stratēģijas