VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Sarunu procedūra „Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālei „Pļavnieki” ietvaros” identifikācijas Nr. VSAC „Rīga” 2014/23/A KPFI Drukāt E-pasts:

Ņemot vērā to, ka autoruzraudzības pakalpojumu, tā mākslinieciskā un tehniskā iemesla un izņēmuma tiesību aizsardzības dēļ, var nodrošināt tikai konkrēts piegādātājs, iepirkums tiks veikts sarunu procedūras veidā ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16.daļas otrā punktā noteikto.

Pielikumi:
Lejuplādēt šo failu (lemums.pdf)Lēmums[ ]138 Kb