VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

103 gadu jubilejas svinības filiālē „Ezerkrasti” Drukāt E-pasts:

2014.gada 3.jūnijā VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” svinējām mūsu ilggadējās iemītnieces Annas Purniņas 103 gadu jubileju. Zāle bija rotāta ar ceriņu un jasmīnu ziediem. Sanākušie sveicēji - sirmās māmuļas radinieki, filiāles darbinieki, fona mūzikai skanot, svinību vietā sagaidīja pašu gaviļnieci. Pēc ievadvārdiem, jubilāri ar skanīgu dziesmu no Annas kundzes jaunības dienām, sveica pašmāju vokālais ansamblis „Ezerkrasti”. Sveicēju vidū bija arī Labklājības Ministrijas ministra biroja vadītājs Reinis Uzulnieks, kurš apbrīnoja sirmās māmuļas mūža gājumu, saglabājot garajos dzīves ceļos tik možu garu, humora izjūtu un arī dzīvesprieku. Jubilāri ar ziediem un laba vēlējumiem sumināja VSAC „Rīga” direktore Inese Paudere un filiāles „Ezerkrasti” vadītāja Valentīna Maļcāne. Sveicējiem pievienojās arī Annas kundzes tuvākie radi, bet pēc tam jubilāre sveicēju mudināta, nodziedāja savu mīļāko tautasdziesmu „Stādīju ieviņu” un kavējās atmiņās par bērnību, jaunību, skolas gadiem un ganu gaitām, kā arī par otrā pasaules kara laiku, kad nācies gatavot ēst kara gūstekņiem. „Kaut nu būtu tā dzirde labāka un vairāk acu gaišuma” noslēgumā piebilda jubilāre, atzīstot, ka tad dzīvot būtu vēl vairāk prieka. Svinību noslēgumā jubilāre viesus cienāja ar sagādātajiem cienastiem un atklāja vēl daudz noslēpumu, kā nodzīvot tik garu mūžu.

Purinai103 008

Purinai103 012

Purinai103 015

Purinai103 017