VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


Noslēgts līgums par VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšanu

         ERAF līdzfinansētā projekta “Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība" Vienošanās Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/002/002 ietvaros, 2014.gada 27.martā VSAC "Rīga" ir noslēgusi līgumu par VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšanu.

         Konkursa kārtībā tiesības veikt būvdarbus tika piešķirtas SIA „Siltums Jums”.

         Būvniecības līguma ietvaros 7 mēnešu laikā tiks pabeigti rekonstrukcijas darbi  VSAC „Rīga” filiāles „Ezrekrasti” ēkā Berģu ielā 160, Rīgā ar mērķi izveidot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai dažādām sociālo grupu personām, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un uzlabotu kvalitāti.

         Atlikušo darbu pēc 1.un 2.kārtas būvdarbu līgumu pārtraukšanas ietvaros ir paredzēts veikt šādus darbus: Vispārceltnieciskie darbi, labiekārtošanas darbi (zālāja sēšana, apstādījumu ierīkošana, labiekārtojuma elementu (atkritumu urnas utt.) uzstādīšana); ventilācijas sistēmas risinājumu izmaiņas, elektroapgādes darbi, papildus darbi (zibens aizsardzības un zemējuma kontūra izbūve, ugunsdzēsības ūdensvada vadības sistēmas izbūve), esošo sienu apmešana, novēršot līmeņu starpības.

28.04.2014.

 

Centra filiāles


Kalnciems

VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems"Kalnciema 93, Rīgā, LV-1046, Tālrun...

Lasīt
Teika

VSAC "Rīga" filiāle „Teika"Stāmerienas 4, Rīgā, LV-1006,Tālrunis ...

Lasīt
Ezerkrasti

VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"Berģu 142, Rīgā, LV-1024,Tālrunis 679...

Lasīt
Jugla

VSAC "Rīga" filiāle "Jugla"Braila iela 2, Rīga, LV-1024Tālrunis / fak...

Lasīt
Rīga

VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"Kapseļu iela 31, Rīga, LV-1046Kapseļu iela...

Lasīt
Pļavnieki

  VSAC "Rīga" filiāle „Pļavnieki"Zebiekstes 12, Rīgā, LV-108...

Lasīt