VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Kā ziedot? Drukāt E-pasts:

Ja vēlaties ziedot Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" klientu sadzīves apstākļu uzlabošanai naudas līdzekļus vai mantas, nepieciešams iepriekš sazināties ar Valsts sociālā aprūpes centra "Rīga" filiāļu vadītājiem vai juriskonsultu:

Filiāles "Ezerkrasti" vadītāja tel. nr. 29251445
Filiāles "Teika" vadītāja tel. nr. 27336166
Filiāles "Rīga" vadītāja tel. nr. 20222093
Filiāles "Jugla" vadītāja tel. nr. 29496111
Filiāles "Kalnciems" vadītāja tel. nr. 29490823
Filiāles "Pļavnieki" vadītāja tel. nr. 26598712

Juriskonsults tel. nr. 27804027, 67443952

Rekvizīti ziedojumiem Valsts sociālās aprūpes centram "Rīga"

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
Braila iela 2, Rīga, LV-1024
Reģ. Nr. 90009226487
Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase
Konts: LV72TREL7180658004000
 

Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.

Valentīna Maļcāne Filiāles "Ezerkrasti" vadītāja 29251445
4 Ina Zajončkovska Filiāles "Teika" vadītāja 20253581
5 Guna Zīle Filiāles "Baldone" vadītāja 25656162
6 Ilze Dzene Filiāles "Rīga" vadītāja  20222093
7 Vēsma Priedīte Filiāles "Jugla" vadītāja  29496111
8 Vaira Mežule Filiāles "Kalnciems" vadītāja 29490823
9 Ilona Kunstberga Filiāles "Pļavnieki" vadītāja p.i. 27336166