VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Kā ziedot? Drukāt E-pasts:

Ja vēlaties ziedot Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" klientu sadzīves apstākļu uzlabošanai naudas līdzekļus vai mantas, nepieciešams iepriekš sazināties ar Valsts sociālā aprūpes centra "Rīga" Administratīvo nodaļu, vai filiāli, kurai vēlaties ziedot. Uz kontaktu sadaļu

 

Rekvizīti ziedojumiem Valsts sociālās aprūpes centram "Rīga"

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
Braila iela 2, Rīga, LV-1024
Reģ. Nr. 90009226487
Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase
Konts: LV72TREL7180658004000
 

Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.