VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


Izsludināts būvniecības konkurss par tiesībām veikt Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Ezerkrasti” rekonstrukcijas darbu pabeigšanu

 1.kārtas un 2.kārtas rekonstrukcijas darbi tika pārtraukti, kā rezultātā VSAC „Rīga” 2013.gada 9.septembrī izsludināja jaunu būvniecības iepirkumu „Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles "Ezerkrasti" ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšana” paredzot veikt šādus galvenos darbus - vispārceltnieciskie darbi, labiekārtošanas darbi (zālāja sēšana, apstādījumu ierīkošana, labiekārtojuma elementu (atkritumu urnas utt.) uzstādīšana); ventilācijas sistēmas risinājumu izmaiņas, elektroapgādes darbi, papildus darbi (zibens aizsardzības un zemējuma kontūra izbūve, ugunsdzēsības ūdensvada vadības sistēmas izbūve), esošo sienu apmešana, novēršot līmeņu starpības.

Konkursa rezultātā 2014.gada sākumā ir paredzēts noslēgt būvniecības līgumu, kura ietvaros 6-8 mēnešu laikā tiks pabeigti rekonstrukcijas darbi VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” ēkai Berģu ielā 160, Rīgā ar mērķi šajās telpās nodrošināt jaunu sociālo pakalpojumu 181 klientam no dažādām sociālo grupu personām. Pakalpojuma ietvaros paredzēta gan klientu izmitināšana gan sociālās rehabilitācijas iespējas, kas sekmē klientu iekļaušanos sabiedrībā un prasmju attīstību pastāvīgai dzīvei.

        2014.gada pirmajā pusē ir paredzēts izsludināt konkursu par aprīkojuma piegādi materiāltehniskās bāzes izveidei, lai rekonstruētajās telpās varētu izveidot šūšanas darbnīcu, veļas mazgāšanas darbnīcu, mūzikas terapijas, datornodarbību, grafikas nodarbību, reprezentācijas lietu izgatavošanas, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpu, mācību virtuvi.

28.10.2013.

 

Centra filiāles


Kalnciems

VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems"Kalnciema 93, Rīgā, LV-1046, Tālrun...

Lasīt
Teika

VSAC "Rīga" filiāle „Teika"Stāmerienas 4, Rīgā, LV-1006,Tālrunis ...

Lasīt
Ezerkrasti

VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"Berģu 142, Rīgā, LV-1024,Tālrunis 679...

Lasīt
Jugla

VSAC "Rīga" filiāle "Jugla"Braila iela 2, Rīga, LV-1024Tālrunis / fak...

Lasīt
Rīga

VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"Kapseļu iela 31, Rīga, LV-1046Kapseļu iela...

Lasīt
Pļavnieki

  VSAC "Rīga" filiāle „Pļavnieki"Zebiekstes 12, Rīgā, LV-108...

Lasīt