VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Drukāt E-pasts:


http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp

 


Valsts sociālās aprūpes centram “Rīga” tiek piešķirts papildus finansējums ERAF projekta ietvaros

     Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.07.2013. protokollēmumā Nr.41 „Par Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” (turpmāk – Protokollēmums) noteikto, projekta mērķa sasniegšanai attiecināmo izmaksu finansēšanai ir piešķirts papildu finansējums  LVL 438 009,41 apmērā, kas par minēto summu palielina projekta attiecināmās izmaksas.

Kopējās ERAF projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002 izmaksas ir LVL 2 859 420,00, no kurām ERAF finansējums sastāda LVL 1 657 367,12.

             Saskaņā ar veiktajiem ERAF projekta grozījumiem, projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim.

28.10.2013.

 

Centra filiāles


Kalnciems

VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems"Kalnciema 93, Rīgā, LV-1046, Tālrun...

Lasīt
Teika

VSAC "Rīga" filiāle „Teika"Stāmerienas 4, Rīgā, LV-1006,Tālrunis ...

Lasīt
Ezerkrasti

VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"Berģu 142, Rīgā, LV-1024,Tālrunis 679...

Lasīt
Jugla

VSAC "Rīga" filiāle "Jugla"Braila iela 2, Rīga, LV-1024Tālrunis / fak...

Lasīt
Rīga

VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"Kapseļu iela 31, Rīga, LV-1046Kapseļu iela...

Lasīt
Pļavnieki

  VSAC "Rīga" filiāle „Pļavnieki"Zebiekstes 12, Rīgā, LV-108...

Lasīt