VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Rīga Drukāt E-pasts:
altVSAC "Rīga" filiāle "Rīga"
Kapseļu iela 31, Rīga, LV-1046
Kapseļu iela 18, Rīga, LV-1046
Tālrunis 67615005   
Fakss 67613010
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Filiāle “Rīga” nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam un bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

Bērnus filiālē uzņem, pamatojoties uz Sociālās integrācijas valsts aģentūras lēmumu par valsts apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu.

Ārkārtas situācijā (ja bērns ir bārenis vai palicis bez vecāku gādības) filiālē uzņem bērnus, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu vai policijas aktu par veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos pamestu bērnu.

Filiāle „Rīga” sniedz arī maksas pakalpojumu noslēdzot līgumus ar pašvaldībām par bērnu sociālo aprūpi (Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumi Nr. 901 „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis”), pakalpojumu sniedzot, atbilstoši iespējām, tiek ievērots princips, ka vienas ģimenes bērni netiek šķirti.

Sociālā pakalpojuma mērķis:

  1. Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem;

  2. Veicināt bērnu bāreņu, bez vecāku gādības palikušo bērnu un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Sociālā pakalpojuma saturs:

  1. Ēdināšana ne retāk kā 4 reizes dienā vai pēc nepieciešamības biežāk;

  2. Dzimumam un gadalaikam piemērotu apavu, apģērba, gultas piederumu, gultas veļas, dvieļu un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošināšana;

  3. Atbalsts pašaprūpē;

  4. Atbalsts sociālo prasmju un iemaņu apguvē;

  5. Audzināšana un izglītošana;

  6. Bērna vajadzībām atbilstošu veselības un sociālās rehabilitācijas pasākumu paketes nodrošināšana.

Filiāle “Rīga” papildus vēl sniedz divus maksas pakalpojumus: bērna sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija kopā ar māti, ja māte bērnu baro ar krūti, un nepilngadīgas grūtnieces izmitināšana sociālās aprūpes iestādē. Pakalpojumi tiek nodrošināti, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar pašvaldību, pakalpojuma maksu nosakot atbilstoši maksas pakalpojuma cenrādī noteiktajam.

Pakalpojuma mērķis: nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērnam un sniegt atbalstu nepilngadīgām grūtniecēm/ jaunajām mātēm, kas nonākušas krīzes situācijā.