VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Drukāt E-pasts:

 

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


Turpinās ERAF projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002 ieviešana

VSAC „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” turpinās aktivitātes saistībā ar ERAF projekta ieviešanu, lai nodrošinātu jaunus sociālos pakalpojumus dažādām sociālo grupu personām.

            Ēkas rekonstrukcija un pielāgotu telpu izbūve ir viens no priekšnosacījumiem jauna sociālā pakalpojuma izveidošanai. Līdz 2010.gada 1.janvārim šajās telpās Berģu ielā 160, atradās filiāles „Ezerkrasti” bērnu nodaļa, taču tā tika slēgta ēkas sliktā tehniskā stāvokļa neatbilstības sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām, dēļ. Rekonstrukcijas darbi filiālē „Ezerkrasti” uz laiku ir pārtraukti, jo tiek precizēts tehniskā projekta risinājums, lai varētu izlsudināt jaunu būvniecības iepirkumu.

Rekonstrukcijas darbus ir paredzēts turpināt šī gada jūlijā - augustā. Kopā sociālais pakalpojums tiks nodrošināts 181 klientam.

Pēc rekonstrukcijas darbu veikšanas plānots nodrošināt sociālās rehabilitācijas iespējas, izveidojot visas projektā paredzētās darbnīcas filiālē „Ezerkrasti” - šūšanas darbnīcu, veļas mazgāšanas darbnīcu, mūzikas terapijas, datornodarbību, grafikas nodarbību, reprezentācijas lietu izgatavošanas, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpu, mācību virtuvi, kas sekmēs klientu iekļaušanos sabiedrībā un prasmju attīstību pastāvīgai dzīvei.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un to ir paredzēts īstenot līdz 2014.gada 31.maijam, vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.1.5./10/IPIA/CFLA/002/002.

23.01.2013

 

 

Centra filiāles


Kalnciems

VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems"Kalnciema 93, Rīgā, LV-1046, Tālrun...

Lasīt
Teika

VSAC "Rīga" filiāle „Teika"Stāmerienas 4, Rīgā, LV-1006,Tālrunis ...

Lasīt
Ezerkrasti

VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"Berģu 142, Rīgā, LV-1024,Tālrunis 679...

Lasīt
Jugla

VSAC "Rīga" filiāle "Jugla"Braila iela 2, Rīga, LV-1024Tālrunis / fak...

Lasīt
Rīga

VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"Kapseļu iela 31, Rīga, LV-1046Kapseļu iela...

Lasīt
Pļavnieki

  VSAC "Rīga" filiāle „Pļavnieki"Zebiekstes 12, Rīgā, LV-108...

Lasīt