VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Ezerkrasti Drukāt E-pasts:

VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"
Berģu 142, Rīgā, LV-1024,
Tālrunis 67994565 un 6799486, fakss 67994298
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Filiāle “Ezerkrasti” nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar invaliditāti un pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem institūcijā uzņem, pamatojoties uz Sociālās integrācijas valsts aģentūras lēmumu par valsts apmaksātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu.

Filiāle „Ezerkrasti” sniedz maksas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma personām, pilngadīgām personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, un citām pilngadīgām personām, pamatojoties uz noslēgto līgumu, atbilstoši maksas pakalpojuma cenrādī noteiktajam. Lai saņemtu maksas pakalpojumu, klients vai klienta likumiskais pārstāvis raksta iesniegumu ar lūgumu uzņemt klientu filiālē, iesniedz ģimenes ārsta izziņu par klienta veselības stāvokli un slēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.

Sociālā pakalpojuma mērķis:

  1. Nodrošināt mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;

  2. Nodrošināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes seku mazināšanu, nodrošinot klienta vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Sociālā pakalpojuma saturs:

  1. Ēdināšana ne retāk kā 3 reizes dienā vai pēc nepieciešamības biežāk.

  2. Dzimumam un gadalaikam piemērotu apavu, apģērba, gultas piederumu, gultas veļas, dvieļu un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošināšana.

  3. Atbalsts pašaprūpē.

  4. Atbalsts sociālo prasmju un iemaņu apguvē/ saglabāšanā.

  5. Pēc personas vēlēšanās, garīgās aprūpes nodrošināšana atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.

  6. Atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā.

  7. Klienta nodrošināšana ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

  8. Klienta vajadzībām atbilstošu veselības un sociālās rehabilitācijas pasākumu paketes nodrošināšana.