VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Drukāt E-pasts:

http://www.vsacriga.gov.lv/images/content/untitled.bmp


         Projekta sagatavošanas laikā izvēlētā alternatīva paredz veikt ieguldījumus infrastruktūrā 2044420 Ls filiāles „Ezerkrasti” (150 klienti) un filiāles „Jugla” (60 klienti) infrastruktūrā, kopā nodrošinot sociālo pakalpojumu 210 klientiem. Ņemot vērā vairākus radušos apstākļus projekta ieviešanas laikā, tajā skaitā neatbilstība starp sākotnējā rekonstrukcijas darbu tāmē un projekta budžetā paredzētajām rekonstrukcijas darbu izmaksām un iepirkumu procedūrās iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem, kā arī cenu sadārdzinājumu būvniecības jomā, VSAC Rīga nevar īstenot sākotnēji projektā paredzēto apjomu.

        Ņemot vērā būtisku izmaksu sadārdzinājumu projekta ieviešanas laikā, filiāles „Jugla” rekonstrukcijas darbi netiek veikti, aizstājot tos ar filiāles „Ezerkrasti” 2.kārtas  rekonstrukcijas darbiem, kā arī palielinot klientu skaitu filiālē „Ezerkrasti”, filiālē „Jugla” paredzētais aprīkojums tiks iegādāts filiālē „Ezerkrasti”.

Uzsākti  VSAC „Rīga” filiāles „Ezerkrasti” rekonstrukcijas darbi.

      2011.gada nogalē noslēdzies iepirkums projekta „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” ietvaros, kur tiesības veikt filiāles „Ezerkrasti” rekonstrukcijas darbus ieguva SIA „Info būve”.

      Ēkas rekonstrukcijas un pielāgotu telpu izbūve ir viens no priekšnosacījumiem jauna sociālā pakalpojuma izveidošanai. Līdz 2010.gada 1.janvārim šajās telpās Berģu ielā 160, atradās filiāles „Ezerkrasti” bērnu nodaļa, taču tā tika slēgta ēkas sliktā tehniskā stāvokļa, kā arī neatbilstības sociālo pakalpojumu sniedzēju prasībām, dēļ.

      Veicot rekonstrukcijas darbus, šajās telpās tiks nodrošināts jauns sociālais pakalpojums 150 dažādu sociālo grupu personām. Pakalpojuma ietvaros paredzēta gan klientu izmitināšana gan sociālās rehabilitācijas iespējas, kas sekmē klientu iekļaušanos sabiedrībā un prasmju attīstību pastāvīgai dzīvei. Plānots izveidot šūšanas darbnīcu, veļas mazgāšanas darbnīcu, mūzikas terapijas, datornodarbību, grafikas nodarbību, reprezentācijas lietu izgatavošanas, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpu, mācību virtuvi.

      Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un tiks īstenots līdz 2012.gada 31.decembrim.

 

Centra filiāles


Kalnciems

VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems"Kalnciema 93, Rīgā, LV-1046, Tālrun...

Lasīt
Teika

VSAC "Rīga" filiāle „Teika"Stāmerienas 4, Rīgā, LV-1006,Tālrunis ...

Lasīt
Ezerkrasti

VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"Berģu 142, Rīgā, LV-1024,Tālrunis 679...

Lasīt
Jugla

VSAC "Rīga" filiāle "Jugla"Braila iela 2, Rīga, LV-1024Tālrunis / fak...

Lasīt
Rīga

VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"Kapseļu iela 31, Rīga, LV-1046Kapseļu iela...

Lasīt
Pļavnieki

  VSAC "Rīga" filiāle „Pļavnieki"Zebiekstes 12, Rīgā, LV-108...

Lasīt