VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Budžeta izdevumi Drukāt E-pasts:

VSAC "Rīga" amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada decembrī:

Amats

Vārds, Uzvārds

Alga (EURO)

Direktore

Inese Paudere

1470.73

Direktora vietniece – filiāles "Jugla" vadītāja

Vēsma Priedīte

2174.28

Filiāles "Pļavnieki" vadītāja, Sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes un saimnieciskā nodrošinājunma nodaļas p.i.

Ņina Greļova

1546.48
Filiāles „Ezerkrasti” vadītāja, iepirkumu komisijas locekle

Valentīna Maļcāne

1626.62

Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede

Gita Andersone 1799.94

Galvenā grāmatveža vietniece - Finansiste, iepirkumu komisijas locekle

Gunita Kolle 1429.25

Filiāles "Jugla" Saimniecības sektora vadītājs, iepirkumu komisijas loceklis

Jānis Bērziņš

921.55

Administratīvās nodaļas vadītāja, iepirkumu komisijas loceklis

Inita Kažemāka

1348.75

Administratīvās nodaļas juriskonsulte, iepirkumu komisijas locekle

Aija Driba - Graudiņa

1282.56

Galvenais saimniecības nodaļas pārzinis, iepirkumu komisijas loceklis

Andris Jubels

1313.24

Filiāles „Kalnciems” vadītāja

Vaira Mežule

1661.23

Filiāles „Baldone” vadītāja - Direktora p.i.

Elvīra Kisele

2073.67

Filiāles „Teika” vadītāja - Sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītāja p.i.

Ina Zajončkovska

1589.13

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vecākā eksperte veselības aprūpes jomā, iepirkumu komisijas locekle

Līga Rīta

1229.15

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja, iepirkumu komisijas loceklis

Gundega Bolšteina

1305.41