VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Budžeta izdevumi Drukāt E-pasts:

VSAC "Rīga" amatpersonām izmaksātais atalgojums par 2017.gada oktobrī:

Amats

Vārds, Uzvārds

Alga (EURO)

Direktore

Inese Paudere

1485.13

Direktora vietniece – filiāles "Jugla" vadītāja

Vēsma Priedīte

828.78

Filiāles "Pļavnieki" vadītāja, Sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes un saimnieciskā nodrošinājunma nodaļas p.i.

Ņina Greļova

 944.15
Filiāles „Ezerkrasti” vadītāja, iepirkumu komisijas locekle

Valentīna Maļcāne

1022.04

Finanšu analīzes un grāmatvedības nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede

Gita Andersone 1128.02

Galvenā grāmatveža vietniece - Finansiste, iepirkumu komisijas locekle

Gunita Kolle 910.21

Filiāles "Jugla" Saimniecības sektora vadītājs, iepirkumu komisijas loceklis

Jānis Bērziņš

594.55

Administratīvās nodaļas vadītāja, iepirkumu komisijas loceklis

Inita Kažemāka

1065.58

Administratīvās nodaļas juriskonsulte, iepirkumu komisijas locekle

Aija Driba - Graudiņa

1033.08

Galvenais saimniecības nodaļas pārzinis, iepirkumu komisijas loceklis

Andris Jubels

849.77

Filiāles „Kalnciems” vadītāja

Vaira Mežule

1032.15

Filiāles „Baldone” vadītāja

Elvīra Kisele

944.15

Filiāles „Teika” vadītāja - Sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītāja p.i.

Ina Zajončkovska

 1170.47

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vecākā eksperte veselības aprūpes jomā, iepirkumu komisijas locekle

Līga Rīta

774.21

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja, iepirkumu komisijas loceklis

Gundega Bolšteina

886.03

Filiāles "Rīga" Saimniecības nodaļas vadītājs, iepirkumu komisijas loceklis

Māris Paeglis

578.60

Filiāles „Rīga” vadītāja - Sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītāja p.i.

Marija Ziņina

944.15