VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Drukāt E-pasts:

Untitled2Untitled2Untitled2

 
 

Plānotie svētku pasākumi VSAC "Rīga" filiālēs


             Filiālē "Ezerkrasti"                                         Filiālē "Kalnciems"                                             Filiālē "Baldone"                                           Filiālē "Teika"
  ezerkrasti galvenaa                   Kalnciems                      baldone-maza               teika
                         SPIED ŠEIT                                                                       SPIED ŠEIT                                                                      SPIED ŠEIT                                                                   SPIED ŠEIT

                                                        Filiālē "Jugla"                                                   Filiālē "Rīga"                                               Filiālē "Pļavnieki"
                                         jugla                    Rīga                  Plavnieki
                                                           SPIED ŠEIT                                                                       SPIED ŠEIT                                                                   SPIED ŠEIT


____________________________________________________________________________________________________________________________________ 11.12.2018.

Aicinājums brīvprātīgā darba veicējiem. 
Brīvprātīgais darbinieks ir sirsnīgs, palīdzēt gribošs cilvēks, kurš strādā bez finansiālas atlīdzības, pretī saņemot bērnu mīlestību un VSAC darbinieku pateicību, iegūstot pieredzi un zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā.
Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” piedāvājums brīvprātīgā darba veicējiem:
Kā kļūt par brīvprātīgo? Lejupielādēt pietikuma formu SPIED ŠEIT Aizpildīt un nosūtīt elektroniski pieteikumu  brīvprātīgo koordinatoram Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  vai nogādāt pieteikuma oriģinālu  jebkurā no VSAC “Rīga” filiālēm:  Braila ielā 2, Rīgā; Kapseļu ielā 31, Rīgā; Zebiekstes ielā 12, Rīgā; Kalnciema ielā 93, Rīgā; Berģu 142, Rīgā; Stāmerienas 4, Rīgā; Mežvidu ielā 17, Baldonē vai Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, Rīgā (ar norādi “Brīvprātīgā darba pieteikums” nododot apsargam).:
VSAC “Rīga” brīvprātīgā darba veicēju koordinators ir Kristīne Jarmakoviča, kontakti:  67436870; 27801715; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām.
Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC ar Jums noslēgs līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē
 Ko brīvprātīgajiem darbiniekiem piedāvā VSAC? 
  1. nodarbošanos atbilstoši interesēm un iespējām,
  2. atbalstu, profesionāļu vadītu apmācību un supervīziju,
  3. kopīgus pasākumus,
  4. kompensāciju par izdevumiem, kas saistīti ar brīvprātīgā darba veikšanu (obligātā veselības pārbaude, nokļūšana)
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 20.11.2017.
   

Valsts sociālās aprūpes centra " Rīga":

 
          Filiāle „Pļavnieki” sniedz :
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam un bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu.
Maksas pakalpojumi
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Rīgas Domes Labklājības departamentu (10 vietas)
          Filiāle „Rīga” sniedz:
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam un bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu.
Maksas pakalpojumu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus  bērniem, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Rīgas Domes Labklājības departamentu (8 vietas)
          Filiāle „Baldone” sniedz :
ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu un pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Filiāle „Teika” sniedz :
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu un pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
          Filiāle „Kalnciems” sniedz :
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Filiāle „Jugla” sniedz :
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām neredzīgām personām – pirmās un otrās grupas invalīdiem.
          Filiāle „Ezerkrasti” sniedz :
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Maksas pakalpojumu
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti
Filiāle Plānotais klientu vietu skaits
Filiāle “Pļavnieki”         55 bērni
Filiāle “Rīga”    40 bērni
Filiāle “Kalnciems”    41 pieaugušie
Filiāle “Jugla”    200 pieaugušie (neredzīgās personas)
Filiāle “Baldone”    121 bērni un pieaugušie
Filiāle “Teika”    50 bērni un pieaugušie
Filiāle “Ezerkrasti”    437 pieaugušie                        
 
Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus, cilvēkam vai viņa likumiskajam pārstāvim jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā un jāiesniedz:
1. iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība vai sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;
3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli;
4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
5. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības veidam.

Vairāk informācijas par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību skatīt ŠEIT