VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Drukāt E-pasts:


Tiek izstrādāti tehniskie projekti ēku rekonstrukcijai

Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” un filiālē „Jugla” uzsākta ēku tehnisko projektu izstrāde, lai veiktu ēku rekonstrukciju un attīstītu jaunus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta „Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” īstenošana uzsākta 2010.gadā. 2010.gada nogalē tika izsludināti atklāti konkursi par tehnisko projektu izstrādi un būvekspertīzes veikšanu abās iepriekš minētajās VSAC „Rīga” filiālēs. Katras filiāles tehniskā projekta izstrādei bija pieteikušies divi pretendenti. Tiesības izstrādāt tehniskos projektu filiāles „Ezerkrasti” ēku rekonstrukcijai Berģu ielā 160, Rīgā ieguva personu apvienība SIA „MN Īpašumi un SIA Nams 3”, savukārt filiālei „Jugla” Pāles ielā 12, Rīgā - SIA „VIZ ARCH”.

Šobrīd notiek telpu ēku vizuālā izskata, telpu plānojuma un funkcionalitātes, teritorijas labiekārtošanas un citu jautājumu saskaņošana, lai rezultātā izveidotu atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem. Plānots, ka sociālos pakalpojumus filiālē „Ezerkrasti” varēs saņemt 150 klienti, savukārt filiālē „Jugla” – 60 klienti. Tehnisko projektu izstrādi plānots pabeigt 2011.gada martā, aprīlī. Attiecīgi šī gada 2.ceturksnī tiks izsludināti iepirkumi ēku rekonstrukcijai abās filiālēs.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un tiks īstenots līdz 2012.gada 31.decembrim.

31.01.2011.

 

Centra filiāles


Kalnciems

VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems"Kalnciema 93, Rīgā, LV-1046, Tālrun...

Lasīt
Teika

VSAC "Rīga" filiāle „Teika"Stāmerienas 4, Rīgā, LV-1006,Tālrunis ...

Lasīt
Ezerkrasti

VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"Berģu 142, Rīgā, LV-1024,Tālrunis 679...

Lasīt
Jugla

VSAC "Rīga" filiāle "Jugla"Braila iela 2, Rīga, LV-1024Tālrunis / fak...

Lasīt
Rīga

VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"Kapseļu iela 31, Rīga, LV-1046Kapseļu iela...

Lasīt
Pļavnieki

  VSAC "Rīga" filiāle „Pļavnieki"Zebiekstes 12, Rīgā, LV-108...

Lasīt