VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Iepirkums „Zobārstniecības pakalpojumu sniegšana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” klientiem”, identifikācijas Nr. VSAC „Rīga” 2017/26 Drukāt E-pasts:

Piedāvājumi iepirkuma procedūrai iesniedzami Valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga”, Braila ielā 2, Rīgā, Pasūtītāja sekretariātā, katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 16:00, līdz 03.01.2018. plkst.10.00, nogādājot tos personīgi, vai nosūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu.