VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Iepirkums “Būvprojektu ekspertīžu veikšana VSAC „Rīga” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC „Rīga” 2016/26 Drukāt E-pasts:

 Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikumam, līdz 2016.gada 14.novembrim plkst. 10:00, Pāles ielā 12, Rīgā, LV-1024 (lietvedes kabinetā).