VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Iepirkums Pārtikas produktu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” vajadzībām”, identifikācijas Nr. VSAC „Rīga” 2016/21 Drukāt E-pasts:

Piedāvājumi iepirkuma procedūrai iesniedzami valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga”, Pāles ielā 12, Rīgā, Pasūtītāja sekretariātā, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:30, līdz 24.10.2016. plkst.10.00.

Iepirkuma dokumentos tiek veikti grozījumi, iesniegšanas termiņš tiks pagarināts


Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš - Piedāvājumi iepirkuma procedūrai iesniedzami valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga”, Pāles ielā 12, Rīgā, Pasūtītāja sekretariātā, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:30, līdz 15.11.2016. plkst.10.00, nogādājot tos personīgi, vai nosūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks atdots atpakaļ iesniedzējam neatvērts.

Piedāvājumu atvēršana notiks valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga”, Rīgā, Pāles ielā 12, konferenču telpā 15.11.2016. plkst. 10:00.