VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Iepirkums „Kosmētisko remonta darbu veikšana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Ezerkrasti””, Iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC “Rīga” 2015/42 Drukāt E-pasts:

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2015. gada 19.oktobrim plkst.10:00 katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 15:00 Rīgā, Valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga”, Pāles ielā 12, Rīgā, Pasūtītāja sekretariātā

Piedāvājumi tiks atvērti slēgtā iepirkumu komisijas sēdē, ievērojot normatīvajos tiesību aktos noteikto kārtību