VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Iepirkums „Gāzes apkures katla ar dabasgāzes un dīzeļdegvielas degli piegāde un uzstādīšana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Ezerkrasti” II kārta”, identifikācijas Nr. VSAC „Rīga” 2015/40 Drukāt E-pasts:

Piedāvājumi iepirkuma procedūrai iesniedzami valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga”, Pāles ielā 12, Rīgā, Pasūtītāja sekretariātā, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:30, piektdienās līdz 15:00, līdz 09.10.2015. plkst.11.00

Piedāvājumu atvēršana notiks valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga”, Rīgā, Pāles ielā 12, konferenču telpā 09.10.2015. plkst. 11:10

 

Objekta apsekošanai var pieteikties zvanot filiāles „Ezerkrasti” vadītāja Valentīna Maļcāne, 29251445 vai Saimniecības nodaļas vadītājam, tālrunis 29251466.

Tehniskai projekts ir sagatavots par divu katlu nomaiņu, no kuriem viens katls jau tiek uzstādīts (par to tika izsludināta šāda iepirkuma I kārta), attiecīgi otrs katls tiks uzstādīts pēc iepirkuma līguma noslēgšanas (par to arī izsludināta iepirkuma II kārta). Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo ņemot vērā nolikumā pievienoto tehnisko specifikāciju