VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Iepirkums Remonta darbu veikšana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālēs Drukāt E-pasts:

Piedāvājumi iepirkuma procedūrai iesniedzami Valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga”, Pāles ielā 12, Rīgā, Pasūtītāja sekretariātā, katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 16:30, līdz 14.09.2015. plkst.9.00

Piedāvājumu atvēršana notiks Valsts sociālās aprūpes centrā „Rīga”, Rīgā, Pāles ielā 12, konferenču telpā 14.09.2015. plkst. 9:00.


Nolikuma 2.2.2. apakšpunktā tiek piemēroti Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība” nevis Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.