VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Iepirkums „Remonta darbu veikšana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālēs” identifikācijas Nr. VSAC „Rīga” 2015/29 Drukāt E-pasts:

Ar 2015.gada 3.jūliju Iepirkums tiek pārtraukts, jo iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir nepieciešami būtiski grozījumi.