VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Drukāt E-pasts:

KĀ IESTĀTIES FILIĀLĒ: 

Lai saņemtu RD nodrošināto sociālo pakalpojumu filiālē Rīgas pilsētas pašvaldības cilvēkiem ir nepieciešams:

  • Vērsties sociālajā dienestā pēc dzīvesvietas, kas pieņem lēmumu un sagatavo dokumentus par personas ievietošanu institūcijā vai atteikumu
  • Iestājoties filiālē līdzi jāņem un jāuzrāda pase

Lai saņemtu maksas pakalpojumu filiālē, bez sociālā dienesta lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu, ir nepieciešams:

  • Iesniegt ģimenes ārsta izziņu 027/u formu
  • Iesniegt psihiatra slēdzienu par to, ka nav psihiatrisku kontroindikāciju ievietošanai vispārēja tipa ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādē
  • Iestājoties filiālē līdzi jāņem un jāuzrāda pase