VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

latvija lv

Drukāt E-pasts:

SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

Sociālās aprūpes pakalpojumi

  • Klientu pamatvajadzību nodrošināšana, ņemot vērā individuālās vajadzības un aprūpes līmeņus

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

  • Izglītība:

ü  Mājapmācība

ü  Baldones pirmsskolas iestādes (sagatavošanas grupa)

ü  Gaismas speciālā internātskola

ü  Rīgas 5. internātpamatskola

ü  Rīgas 2. speciālā internātpamatskola

ü  Baldones vidusskola (integrētā klase)

ü  Spāres speciālā internātskola

ü  Strazdmuižas speciālā internātskola

 

  • Nodarbības:

      individuālās un grupu nodarbības pie psihologa

      individuālās un grupu nodarbības pie logopēda

      individuālās nodarbības sensorajā istabā

      ēdienu gatavošanas un galda kultūras nodarbības

      šūšanas nodarbības

      keramikas nodarbības

      galdniecības nodarbības

      rokdarbu nodarbības

      vizuālās mākslas nodarbības

      muzikālās nodarbības

      kustību aktivitātes un sports

      pašaprūpes un sociālo prasmju apguve un to nostiprināšana

  • Darba terapija:

      dārza darbi, apkārtnes sakopšanas darbi

      saimnieciskie darbi

  • Izglītojoši pasākumi

Filiālē:

ü  valsts svētku un gadskārtu svētku atzīmēšana

ü  sporta dienas, krosi, bocia, sacensības

ü  bērnu dzimšanas dienu svinēšana

ü  filiāles tradicionālo pasākumu organizēšana- diskotēkas; izstādes, Valentīndiena u.c.

ü  tematiskie logopēdiskie pasākumi

Ārpus filiāles:

ü  sacensības starp citiem VSAC “Rīga” klientiem, bocia spēles u.c.

ü  koncerti, festivāli, teātri, plenēri, zīmējumu konkursi

ü  sadarbība ar Baldones luterāņu draudzi un mācītāju, baznīcas apmeklējumi

ü  vijolnieku ansamblis (sadarbībā ar Baldones mūzikas skolas pedagogiem)

ü  ikgadējās ekskursijas pa Latviju

Pasākumi klientu saturīgai brīvā laika pavadīšanai:

ü  āra ūdens procedūras sezonas laikā

ü  āra batuts

ü  piepūšamās atrakcijas

ü  TV skatīšanās, lasīšanas, radio klausīšanās, interneta lietošanas iespējas

iepirkšanās, veikalu un pasta apmeklēšanas iespējas

ü  āra aktivitāšu un dabas vērošanas, rotaļu laukumu izmantošanas iespējas

ü  koncertu, dievkalpojumus, izstāžu un kino apmeklēšana

ü  ciemiņu - draugu, vecāku un citu radinieku- uzņemšana

ü  draugu, vecāku un citu radinieku apmeklēšana