VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS RĪGA

Paldies, ka Jūs apmeklējat mūsu mājas lapu! Mūsu mājas lapa izveidota, lai informētu Jūs par aprūpes centra klientu un strādājošo darbību un aktivitātēm, lai iegūtu jaunus draugus un sadarbības partnerus! Mēs esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai!

"Dzirdēt mīļus vārdus un saņemt labus darbus ir laime. Bet varbūt vēl patīkamāk ir teikt labus vārdus un darīt labus darbus."  /Rainis/

Valsts sociālās aprūpes centra " Rīga":

Veselības punktu pieejamība personām ar īpašām vajadzībām

Filiāles "Pļavnieki" otrā stāva pieeja personām ar funkcionāliem traucējumiem

Filiāle „Pļavnieki” sniedz :

  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam un bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

Maksas pakalpojumi

  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Rīgas Domes Labklājības departamentu (10 vietas)

Filiāle „Rīga” sniedz:

  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu vecumam un bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

Maksas pakalpojumu

  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus  bērniem, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Rīgas Domes Labklājības departamentu (8 vietas)

Filiāle „Baldone” sniedz :

  • ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu un pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Filiāle „Teika” sniedz :

  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu un pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Filiāle „Kalnciems” sniedz :

  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Filiāle „Jugla” sniedz :

  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām neredzīgām personām – pirmās un otrās grupas invalīdiem.

Filiāle „Ezerkrasti” sniedz :

  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Maksas pakalpojumu

  • ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar invaliditāti
Filiāle Plānotais klientu vietu skaits
Filiāle “Pļavnieki”         88
Filiāle “Rīga”    78
Filiāle “Kalnciems”    39
Filiāle “Jugla”    205 neredzīgās personas
Filiāle “Baldone”    80 bērni , 100 pieaugušie
Filiāle “Teika”    39 bērni, 33 pieaugušie
Filiāle “Ezerkrasti”    451 persona ar garīga rakstura traucējumiem                         
 

Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumus, cilvēkam vai viņa likumiskajam pārstāvis jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā un jāiesniedz:

1. iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība vai sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;

3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli;

4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

5. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības veidam.

Vairāk informācijas par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību skatīt ŠEIT

 

Centra filiāles


Kalnciems

VSAC "Rīga" filiāle „Kalnciems"Kalnciema 93, Rīgā, LV-1046, Tālrun...

Lasīt
Teika

VSAC "Rīga" filiāle „Teika"Stāmerienas 4, Rīgā, LV-1006,Tālrunis ...

Lasīt
Ezerkrasti

VSAC "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"Berģu 142, Rīgā, LV-1024,Tālrunis 679...

Lasīt
Jugla

VSAC "Rīga" filiāle "Jugla"Pāles iela 12, Rīga, LV-1024Tālrunis / fa...

Lasīt
Rīga

VSAC "Rīga" filiāle "Rīga"Kapseļu iela 31/18, Rīga, LV-1046Tālru...

Lasīt
Pļavnieki

  VSAC "Rīga" filiāle „Pļavnieki"Zebiekstes 3, Rīgā, LV-1082...

Lasīt
Baldone

VSAC "Rīga" filiāle  „Baldone"Mežvidu iela 17, Baldone, Baldones ...

Lasīt